Πιστοποίηση ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία στα συνεργεία καθαρισμού και απολύμανσης για την εταιρεία Αλβιών.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001