Πιστοποιήσεις Iso

Η ΑΛΒΙΩΝ ΓΚΡΟΥΠ εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας με πεδίο:

«Παροχή Υπηρεσιακού Καθαρισμού και Απολύμανσης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων Ιδιωτικών και Δημοσίων Κτιρίων»

Το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων:

 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
  Quality Management Systems - Requirements
  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
  Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις
  Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού: 247903 QM08
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004
  Environmental Management Systems - Requirements with Guidance for Use
  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004
  Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Απαιτήσεις και Καθοδήγηση για τη Χρήση του
  Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού: 247903 UM
 • ΕΛΟΤ 1801:2002 / OHSAS 18001 : 2007
  Occupational Health and Safety Management Systems - Specification
  ΕΛΟΤ 1801:2002
  Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - Προδιαγραφή
  Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού: 247903 OH GRC

Η Διοίκηση της ΑΛΒΙΩΝ ΓΚΡΟΥΠ έχει δεσμευτεί σχετικά με την πολιτική ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, και έχει γνωστοποιήσει σε όλα τα στελέχη της εταιρίας την σημαντικότητα αυτής.

Πολιτική Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Η ΑΛΒΙΩΝ ΓΚΡΟΥΠ βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση των ικανοτήτων και των υπηρεσιών της, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική και την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της. Επιπλέον, στόχοι της εταιρίας αποτελούν η συμβολή της στη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των στελεχών της.

Για το λόγο αυτό, η ΑΛΒΙΩΝ ΓΚΡΟΥΠ εγκατέστησε ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία και δεσμεύεται για:

 • Την ικανοποίηση όλων των πελατών, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος της επιχείρησης, τον συνεχή περιβαλλοντικό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της για την συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
 • Την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των επισκεπτών της επιχείρησης, από τους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν από τις δραστηριότητες που γίνονται στους χώρους της καθώς και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των πελατών της.

Η συμβολή των συνεργατών και των πελατών της, αναφορικά με την ποιότητα, το περιβάλλον, και την υγιεινή και ασφάλεια είναι απαραίτητη και αναγνωρίζεται ότι η ικανοποίηση και η βελτίωση των στόχων που έχουν τεθεί μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεχή προσπάθεια.

Κάντε click στα βελάκια για να κατεβάσετε το αρχείο PDF
του πιστοποιητικού που σας ενδιαφέρει.
Πιστοποιησεις DQS στα Ελληνικα
alvion 247903-UM GR alvion 247903-QM08 GR alvion 247903-OH-GRC GR
download greece download  greece download  γρεεψε
Πιστοποιησεις DQS στα Αγγλικα
alvion 247903-UM GR alvion 247903-QM08 GR alvion 247903-OH-GRC GR
download england download en download england
 Πιστοποιησεις IQNET στα Αγγλικα
alvion-IQNet 247903-UM EN alvion-IQNet 247903-QM08 EN
download england download england

 

Καθαρή Επικοινωνία!

Τηλεφωνήστε στην Αλβιών
210 2836086-7  |  210 2824444

Fax: 210 2836085
 
Στείλετε email στην Αλβιών