40% έκπτωση στον γενικός καθαρισμός
Αρχικός γενικός καθαρισμός  με 40% έκπτωση.
Προσφορά απολύμανσης μόνο με 55 ευρώ
Προσφορά!
Aπολύμανση μόνο με 40€.
Δώρο η απεντόμωση με τον αρχικό καθαρισμό του χώρου σας
Με τον αρχικό καθαρισμό του χώρου σας, σας κάνουμε δώρο και την απεντόμωση!

Απολυμάνσεις

Η Αλβιών είναι η πρώτη εταιρία απολυμάνσεων στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει απολυμάνσεις κάθε είδους σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους. Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και φαρμάκων, εξασφαλίζουν πάντα τη ριζική καταπολέμηση των παρασίτων με τον πλέον ασφαλή τρόπο για τη δημόσια υγεία, αλλά και σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές νομιμότητας (Αρ. Άδειας Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: 192180/12-02-2016). Διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία απολυμάνσεων (απολυμαντές, γεωπόνους κτλ.) με γνώση, πείρα και κατάρτιση στον τομέα τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν και φέρνουν σε πέρας κάθε είδους απολύμανση (κατσαριδοκτονίες, απολυμάνσεις απεντομώσεις, μυοκτονίες, μικροβιοκτονίες, απωθήσεις πτηνών ή ερπετών, κ.ά.) με άριστα αποτελέσματα. Με τη συστηματική έρευνα στον ευαίσθητο τομέα των απολυμάνσεων, η Αλβιών αναβαθμίζεται συνεχώς.

Επιλέξτε παρακάτω το είδος απολύμανσης πας σας ενδιαφέρει:

Απεντόμωση κατσαρίδων
Απεντόμωση κουνουπιών
Απεντόμωση μηρμυγκιών
 
Μυοκτονίες
Απώθηση πτηνών
Ειδικές απολυμάνσεις
Απολύμανση

Καθαρή Επικοινωνία!

Τηλεφωνήστε στην Αλβιών
210 2836086-7  |  210 2824444

Fax: 210 2836085
 
Στείλετε email στην Αλβιών